CELEBRAZIONI
02/04/2017  
V Quaresima. S. Sepolcro: 6.30 Messa solenne